Kwalifikacje zawodowe:

 • EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka i astronomia

Próg punktowy: 90

Liczebność oddziału: 64 (dwie klasy)

Szkoła posiada 5 pracowni komputerowych z dostępem do sieci Internet, wyspecjalizowane pracownie do przedmiotów zawodowych oraz kompleks sportowo – rekreacyjny. Przedmioty zawodowe prowadzone w pracowniach obejmują:

 • podstawy mechatroniki (BHP, podstawy obwodów elektrycznych, układów elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych)
 • technologie i konstrukcje mechaniczne (rysunek techniczny, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, budowa i zasada działania maszyn i urządzeń oraz wytwarzanie części maszyn)
 • urządzenia i systemy mechatroniczne (sterowanie elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne, PLC, sensoryka, układy komunikacyjne oraz technika regulacji)
 • pracownia urządzeń mechatronicznych (pomiar wielkości geometrycznych, elektrycznych, ciśnienia, itp., programowanie sterowników PLC oraz naprawa urządzeń mechatronicznych)
 • programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (programowanie CAD/CAM, Sinumeric, MTS)

Przedmioty zawodowe prowadzone w pracowniach obejmują zajęcia zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik mechatronik:

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych (technologie i konstrukcje mechaniczne, rysunek techniczny, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, budowa i zasada działania maszyn i urządzeń mechatronicznych, dobór elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych).
 2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych (konstruowanie i wykonywanie układów sterowania pneumatycznego, hydraulicznego, elektropneumatycznego i elektrohydraulicznego oraz dobór elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych).
 3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych (sterowanie elektryczne i elektroniczne urządzeniami mechatronicznymi z wykorzystaniem sterowników PLC, układów mikroprocesorowych, stycznikowych i przekaźnikowych).
 4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych (podłączanie urządzeń i systemów mechatronicznych do układów zasilania mediami roboczymi, podłączanie układów komunikacyjnych urządzeń i systemów mechatronicznych, uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz wykonywanie niezbędnych regulacji).
 5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (konserwacja i monitorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz  urządzeń i systemów mechatronicznych ).

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych (obsługa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), urządzeń i systemów mechatronicznych , analiza procesów technologicznych, lokalizacja uszkodzeń, oprogramowanie wspomagające proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych (AutoCAD, Virtual Pnaumo LAB, Electronic Workbench), tworzenie projektów układów sterowania).
 2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych (zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych, pneumatycznych, hydraulicznych oraz mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych, sporządzanie dokumentacji technicznych urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)).
 3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych (zasady tworzenia programów i programowanie urządzeń programowalnych (obrabiarki CNC, sterowniki PLC, układy mikroprocesorowe), opracowywanie programów do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego (obrabiarki CNC – Sinumeric, Fanuc, CAD/CAM, MTS, sterowniki PLC- język LAD, FBD; systemy mikroprocesorowe- Asembler, Bascom), analizowanie ,testowanie i modyfikacja działania programów sterujących, konstruowanie i programowanie robotów mobilnych w oparciu o zestaw Lego Mindstroms NXT 2.0).

Obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych z możliwością podziału klasy na grupy ze względu na stopień zaawansowania:

 • angielski (2h / 2h / 3h /3h)
 • niemiecki (1h / 1h / 1h / 2h)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (rozkład dodatkowych godzin w kolejnych klasach):

Nazwa przedmiotu Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
Matematyka

(zakres rozszerzony)

1 1 1 3
Fizyka

(zakres rozszerzony)

  2 2 4
historia i społeczeństwo

(przedmiot uzupełniający)

  1 1 2

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (możliwość uzyskania uprawnień eksploatacyjnych do 1kV) oraz Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego (budynek przyległy do ZSME).

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w ZSME, a zajęcia praktyczne w pracowniach Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie zdobywane są umiejętności w ramach kwalifikacji zawodowych.