Kwalifikacje:

 • EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
 • EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy,  fizyka i astronomia

Próg punktowy: 90

Liczebność oddziału: 64 (dwie klasy)

Szkoła posiada niezbędne pracownie, które umożliwiają pełną realizację założeń programowych z takich przedmiotów jak:

 • Technologia i materiałoznawstwo elektryczne (podstawy konstrukcji mechanicznych, doboru materiałów, montażu urządzeń i wykonywania rysunków technicznych)
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia elektryczna i elektroniczna (przeprowadzanie badań różnych elementów i urządzeń elektronicznych w laboratorium)
 • Układy analogowe (podstawy budowy i projektowania obwodów analogowych)
 • Układy cyfrowe (projektowanie, zasada działania układów cyfrowych, układy PLD)
 • Przyrządy pomiarowe (technika wykonywania pomiarów, budowa urządzeń pomiarowych, multimetrów, mierników analogowych itp.)
 • Układy mikroprocesorowe (budowa procesorów jednoukładowych, budowa systemów mikroprocesorowych, tworzenie oprogramowania w asemblerze, BASCOM oraz C)
 • Układy automatyki (sensoryka, pneumatyka, hydraulika, systemy sterowania i PLC)
 • Urządzenia elektroniczne (budowa i zasada działania urządzeń elektronicznych powszechnego użytku, RTV, AGD itp.)
 • Zajęcia praktyczne – w klasie 2 jeden dzień w tygodniu zajęcia na terenie Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Praktyka zawodowa – w klasie 3, przez okres jednego miesiąca uczniowie mają zapewnioną praktykę na terenie TCKP, mają możliwość poszerzyć wiedzę z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, sterowników PLC i automatyki przemysłowej
 • Specjalizacja – dodatkowy przedmiot w klasie 4 poświęcony systemom komputerowym, administrowaniu siecią i programowaniu w C.

Obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych z możliwością podziału klasy na grupy ze względu na stopień zaawansowania:

 • angielski (2h / 2h / 3h /3h)
 • niemiecki (1h / 1h / 1h / 2h)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (rozkład dodatkowych godzin w kolejnych klasach):

Nazwa przedmiotu Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
Matematyka

(zakres rozszerzony)

1 1 1 3
Fizyka

(zakres rozszerzony)

  2 2 4
historia i społeczeństwo

(przedmiot uzupełniający)

  1 1 2

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (możliwość uzyskania uprawnień eksploatacyjnych do 1kV) oraz Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego (budynek przyległy do ZSME).