Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
Szkoła w Chmurze Microsoft!

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie został wyróżniony i dołączył do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools.

Informatyka. Jesteś zainteresowany?
Office 365

Usługa Office 365 dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie to indywidualna skrzynka pocztowa o pojemności 50GB dla każdego użytkownika, usługa OneDrive o rozmiarze do 5TB, aplikacje online: Word, Excel, PowerPoint, Sway, Skype dla firm i inne. Jeżeli nie masz jeszcze konta – zapytaj administratorów usługi w ZSME: Edytę Kowalską i Marcina Kowalskiego.

Akademia CISCO

Od 10.01.2011 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych działa Szkolna Akademia CISCO. Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w kilku kursach np.: IT Essentials (1 semestr), CCNA Discovery (2 semestry), CCNA Exploration (2 semestry). Większość kursów jest w języku polskim. Uczestnicząc w akademii uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z oprogramowania Packet Tracer oraz wszelkich materiałów dydaktycznych CISCO.

Kategoria: Komunikaty
Partnerzy
Komunikat biblioteki szkolnej
UWAGA!!! W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego, biblioteka szkolna informuje, że do 15 czerwca 2018 r. należy zwrócić wszystkie książki i czasopisma. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na czas wakacji, po uprzednim rozliczeniu się z biblioteką szkolną. Termin zwrotu książek wypożyczonych na wakacje upływa w pierwszym tygodniu września.
Kategoria: Komunikaty,
Spotkania dla rodziców uczniów klas maturalnych
Spotkania dla rodziców uczniów klas maturalnych związane z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych – 26 marca 2018 r. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram zebrań:
Kategoria: Komunikaty,
Dni otwarte ZSME
Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. od godz. 9:30 do godz. 14:30 oraz na XV Miejskie Targi Edukacyjne – 11-12 kwietnia 2018 r. na terenie OHP, ul. Mościckiego 27 w Tarnowie.
Kategoria: Komunikaty, Rekrutacja 2018/2019,
Badanie uczniów w ramach Narodowego Programu Zdrowia
Instytut Ochrony Zdrowia, na zlecenie Ministra Zdrowia, realizuje badanie przesiewowe uczniów szkół podstawowych i średnich pod kątem występowania chorób alergicznych. Badanie zostało zaprojektowane przez lekarzy specjalistów oraz ekspertów z dziedziny nauk społecznych i epidemiologii, pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie jest częścią Narodowego Programu Zdrowia na lata ...
Kategoria: Komunikaty,
Spotkanie dla rodziców uczniów wszystkich klas
Spotkanie dla rodziców uczniów wszystkich klas związane z informacją o wynikach klasyfikacji śródrocznej odbędzie się 3 stycznia 2018 r. według harmonogramu...
Kategoria: Komunikaty,
Regulamin rekrutacji 2018/2019
Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.) Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji […]
Kategoria: Komunikaty, Rekrutacja 2018/2019,
Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I – III
Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas młodszych związane z informacją o zachowaniu, osiągnięciach edukacyjnych i frekwencji – 26 marca 2018 r. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram zebrań:
Kategoria: Komunikaty,
#KOMÓRKOMANIA
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie serdecznie zaprasza wszystkich pełnoletnich uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne do udziału w akcji informacyjno-edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA, połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Akcja odbędzie się w terminie 19 – 30 marca 2018 r. Jeden z punktów rejestracji potencjalnych dawcó...
Kategoria: Komunikaty,
ZSME najlepsze w Tarnowie według Rankingu Perspektyw 2018.
10 stycznia ogłoszone zostały wyniki Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2018 prezentującego najlepsze licea i technika w Polsce. Na rezultaty rankingu czekają zarówno środowiska edukacyjne, władze samorządowe, uczniowie i ich rodzice, którzy biorą go pod uwagę podejmując decyzję o wyborze dalszej drogi edukacyjnej dziecka. W Rankingu Techników rozkład kryteriów był następujący: sukcesy ...
Kategoria: Komunikaty, Konkursy i turnieje,
Ranking IT Szkoła 2017
Nasza szkoła zajęła 10 miejsce w województwie małopolskim oraz 143 miejsce w ogólnopolskim rankingu IT-szkoła. Ranking szkół ponadgimnazjalnych IT Szkoła jest sporządzany na podstawie pomiaru aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych kategoriach działań programu: kursach dla uczniów, wszechnicy informatycznej, konkursach IT oraz akademickich kołach naukowych. Ranking jes...
Kategoria: Komunikaty, Konkursy i turnieje,