Zapraszamy do udziału w XXIII. Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim jest sam Uniwersytet. Ukazuje to doniosłość tego wydarzenia. Obecnie przedsięwzięcie ma wymiar ogólnopolski. Jednak podjęte starania o nadanie mu rangi międzynarodowej, pozwalają wierzyć, że już niebawem charakter zmagań zwielokrotni swój zasięg.
Konkurs adresowany jest do wszystkich Maturzystów. Główną nagrodę dla laureatów stanowi możliwość podjęcia studiów na najstarszym polskim Uniwersytecie, przodującym w rankingach polskich uczelni. Laureaci wybierają miejsca na studiach stacjonarnych z bogatej oferty, proponowanej przez organizatora Konkursu. Termin zgłoszeń upływa 31 grudnia 2018 r. Eliminacje okręgowe odbędą się 8 stycznia 2019r. Zaś Wielki Finał wraz z uroczystą Galą – 18 i 19 marca 2019r.
Uprzejmie zachęcam do odwiedzin strony internetowej wspomnianego konkursu: http://www.konkurs.uj.edu.pl.