Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów wszystkich klas związane z informacją o zachowaniu, osiągnięciach edukacyjnych i frekwencji (klasy maturalne – informacja o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych) – 20 listopada 2018 r.

godz. 16:00
kl. 1TA – sala 58
kl. 1TC – sala 69
kl. 1IA – sala 75
kl. 1IB – sala 77
kl. 1MA – sala 59
kl. 1MB – sala 71
kl. 2TA – sala 55
kl. 3IA – sala 42
kl. 2IA – sala 60
kl. 2IB – sala 41
kl. 2MA – sala 49
kl. 2MB – sala 73
kl. 4TC – sala 43

 

godz. 17:00
kl. 3TA – sala 43
kl. 3TB – sala 42
kl. 3TC – sala 69
kl. 2 TC – sala 55
kl. 3IB – sala 58
kl. 3MA – sala 60
kl. 4TA – sala 49
kl. 4IA – sala P1
kl. 4IB – sala P2
kl. 4IC – sala 41
kl. 4MA – sala 77
kl. 4MB – sala 71

Rozmieszczenie sal:

  • parter: biblioteka, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49,
  • I piętro: P1, P2, 55, 58, 59, 60,
  • II piętro: 69, 71, 73, 75, 77

Obecność wszystkich nauczycieli w tym czasie jest obowiązkowa!!!