W sobotę, 5 września 2020 roku, będzie miała miejsce dziewiąta edycja Narodowego Czytania. W tym roku interpretowany będzie dramat Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. Prezydent RP, z którego inicjatywy odbywa się ta akcja, podkreślił, żeby: „Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności”. Zachęcił także do propagowania lektury według własnej inwencji, szczególnie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Biblioteka ZSME, jak co roku, postanowiła włączyć się w to wydarzenie. Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną postanowiła zorganizować dwa konkursy:

  • konkurs plastyczny na graficzne przedstawienie postaci fantastycznej występującej w dramacie,
  • konkurs na najciekawszą interpretację fragmentu książki.

Rękopis „Balladyny” znajduje się w bibliotece cyfrowej POLONA. Należy do domeny publicznej, dzięki czemu można go nieodpłatnie wykorzystać.

Regulaminy konkursów znajdują się poniżej.