Biblioteka szkolna, po raz kolejny, zorganizowała konkurs adresowany do uczniów klas pierwszych: „Tadeusz Tertil – mój patron”. Uczniowie musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi życia i działalności Patrona ZSME – Tadeusza Tertila. „Burmistrz wszechczasów” miastu służył 16 lat. W czasach, kiedy sprawował swój urząd, dał się poznać jako wybitny polityk, samorządowiec, społecznik, a nade wszystko patriota.

Organizatorzy konkursu mieli na celu, przede wszystkim, zapoznać młodych ludzi z sylwetką i wybitnymi osiągnięciami Tadeusz Tertila – „burmistrza niepodległości”, kształtowanie postaw patriotycznych oraz więzi z krajem ojczystym i regionem.

Wydarzenie miało miejsce 9.10.2020 r. W potyczce bezkonkurencyjny okazał się uczeń klasy 1TMP – Aleksander Tyc. Drugie miejsce zajął Karol Zając z klasy 1ICP. Na podium znalazł się również przedstawiciel klasy 1TAP – Szczepan Hajduk.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Na wyróżnienie zasługuje także uczeń klasy 1IAP – Patryk Pocica oraz Jakub Adamczyk, reprezentant klasy 1TAP, którzy uplasowali się tuż za podium.

Laureatom gratulujemy!

A.G.