Kwalifikacje zawodowe:

  • EE.5. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Do klas Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 nie obowiązuje próg punktowy.

Liczebność oddziału: 24

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Obowiązkowy język obcy: język angielski w wymiarze 1h / 1h / 2h.

Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania i konserwacji instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.
Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.
Celem kształcenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.
Elektryk może znaleźć zatrudnienie w:

  • elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
  • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
  • zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,
  • warsztatach samochodowych,
  • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
  • firmach i montujących instalacje alarmowe,
  • w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej- usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (możliwość uzyskania uprawnień eksploatacyjnych do 1kV) oraz Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego (budynek przyległy do ZSME).