Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

13 listopada 2018 r. odbył się Konkurs Informatyczny „Bóbr Senior”. Wzięło w nim udział 13 uczniów ZSME. Uczestnicy musieli rozwiązać 24 zadania o różnym poziomie trudności.

Czekamy na wyniki :)

Organizatorem konkursu w ZSME jest Pani Edyta Kowalska.