Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2988 0 Plan zajęć
15000 0 Office 365
20299 0 Logowanie do
E-dziennika
22307 20299 Nowe konto
w E-dzienniku
4063 0 Galeria ZSME
20304 0 Kontakt
Technikum Nr. 4 najlepsze w Tarnowie

10 stycznia 2019 roku ogłoszony został ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. W Rankingu Techników 2019 zajęliśmy 80 miejsce – a tym samym pierwsze miejsce w Tarnowie i 10 miejsce w Małopolsce! Wyświetl Ranking.

Akademia CISCO

Od 10.01.2011 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych działa Szkolna Akademia CISCO. Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w kilku kursach np.: IT Essentials (1 semestr), CCNA Discovery (2 semestry), CCNA Exploration (2 semestry). Większość kursów jest w języku polskim. Uczestnicząc w akademii uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z oprogramowania Packet Tracer oraz wszelkich materiałów dydaktycznych CISCO.

Kategoria: Rekrutacja
Partnerzy
Regulamin rekrutacji 2018/2019
Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.) Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji […]
Kategoria: Komunikaty, Rekrutacja 2018/2019,
Harmonogram rekrutacji 2018/2019
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019 – Załącznik ...
Kategoria: Rekrutacja 2018/2019,
Regulamin rekrutacji 2017/2018
Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.) Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji […]
Kategoria: Komunikaty, Rekrutacja 2017/2018,
Oferta Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila
Minimalna ilość punktów do klas technikum wynosi 90. Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka i astronomia (za wyjątkiem technika informatyka) j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka (tylko technik informatyk) Proponowane oddziały: Nazwa zawodu Ilość miejsc Kwalifikacje Technik elektronik 64 (dwie  klasy) EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektroniczn...
Kategoria: Komunikaty, Rekrutacja 2017/2018, Rekrutacja 2018/2019,
Dni otwarte ZSME
Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. od godz. 9:30 do godz. 14:30 oraz na XV Miejskie Targi Edukacyjne – 11-12 kwietnia 2018 r. na terenie OHP, ul. Mościckiego 27 w Tarnowie.
Kategoria: Komunikaty, Rekrutacja 2018/2019,
Harmonogram rekrutacji 2017/2018
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2017/2018 – załącznik Nr 1 ...
Kategoria: Komunikaty, Rekrutacja 2017/2018,
Oferta Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2
Do klas Szkoły Branżowej Nr 2 nie obowiązuje próg punktowy. Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka Proponowane oddziały: Nazwa zawodu Ilość miejsc Kwalifikacje Elektromechanik 24 EE.4. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk 24 EE.5. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Operator obrab...
Kategoria: Komunikaty, Rekrutacja 2017/2018, Rekrutacja 2018/2019,
Technik mechanik
Kwalifikacje zawodowe: MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka i astronomia Próg punktowy: 90 Liczebność oddziału: 32 Szkoła posiada 5 pracowni komputerowych z dostępem do sieci Internet, wyspecjalizowane pracownie do przedmiotó...
Kategoria: Klasy technikum,