Minimalna ilość punktów do klas technikum wynosi 90.

Przedmioty punktowane:

  • j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka i astronomia (za wyjątkiem technika informatyka)
  • j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka (tylko technik informatyk)
Proponowane oddziały:
Nazwa zawodu Ilość miejsc Kwalifikacje
Technik elektronik 64 (dwie  klasy) EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Technik informatyk 64 (dwie  klasy) EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik elektryk 32 (jedna klasa) EE.05. Montaż, uruchamianie i  konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Technik mechatronik 64 (dwie  klasy) EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik mechanik 32 (jedna klasa) MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (rozkład godzinowy w kolejnych klasach):
Nazwa przedmiotu Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
Matematyka 1 1 1 3
Fizyka

(za wyjątkiem technika informatyka)

  2 2 4
Geografia

(tylko technik informatyk)

  2 2 4
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo   1 1 2