14 czerwca uczniowie klasy 1TB pod opieką p. E. Pajor zwiedzali Zakład Oczyszczania Ścieków Tarnowskich Wodociągów przy ulicy Czystej. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z technologicznym procesem oczyszczania ścieków. Uczniowie mogli zobaczyć, jak działają poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane do procesu oczyszczania ścieków. Dzięki zaangażowaniu przedstawiciela wodociągów –  p. J. Mukawy  zapoznaliśmy się także z najnowocześniejszą technologią utylizacji osadów. Zastosowanie procesu termicznej hydrolizy osadów idealnie wpasowuje się w obecne standardy środowiskowe oraz politykę państwa w zakresie gospodarki odpadami, a uzyskanie odnawialnego źródła energii w postaci biogazu, produkcja energii elektrycznej i cieplnej, lepsze odwadnianie osadu oraz zmniejszenie ilości osadu koniecznego do zagospodarowania pozwala na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni.  Wizyta w oczyszczalni była bardzo ciekawa i pouczająca.