12.06.2017 r. po raz piaty w Zespole Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie odbyła się „Gala Empatii”, która jest wielkim świętem dla Wolontariuszy, Opiekunów i Koordynatorów wolontariatu. Spotkanie miało na celu podsumowanie akcji: „Złotówka na budowę Via Spei” oraz wręczenie podziękowań i nagród dla wyróżniających się wolontariuszy. Za współpracę doceniono także ZSME.

Do brązowego i srebrnego dołączyło w tym roku złote „Serduszko Empatii” będące dla nas mobilizacją do podejmowania kolejnych wyzwań mających na celu pomoc potrzebującym i propagowania wśród młodzieży postaw empatii i bezinteresowności.