Do klas Szkoły Branżowej Nr 2 nie obowiązuje próg punktowy.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Proponowane oddziały:

Nazwa zawodu Ilość miejsc Kwalifikacje
Elektromechanik 24 EE.4. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.
Elektryk 24 EE.5. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.
Operator obrabiarek skrawających 24 MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających.